Aanmelden 2e Periode Buitenschoolse activiteiten groepen 3 t/m 8

Beste ouder(s), verzorger(s),

Betreft: Meedoen met BSA in de 2e periode

In deze brief ontvangt u informatie over de buitenschoolse clubactiviteiten voor het schooljaar 2016/2017. Wij vragen u deze brief goed door te lezen.

Start van de 2e periode BSA is  maart

De 2e periode gaat maandag 20 maart officieel van start en gaat door tot het eind van het schooljaar. U kunt de BSA-jaarplanning vanaf 2 maart op de website vinden. Zo kunt u weten wanneer de activiteiten aflopen en er een afsluiting plaatsvindt voor uw kind.

Verdergaan met de activiteit waar het nu al aan mee doet

Wilt uw kind verdergaan in de 2e periode met een zelfde activiteit? U hoeft dan geen aanmeldingsformulier opnieuw in te vullen. Uw kind blijft namelijk automatisch op de lijst staan bij de activiteit waar het nu al aan mee doet.

Een nieuwe activiteit in de 2e periode

Wilt uw kind beginnen met een nieuwe activiteit? U kunt dan de keuze voor de nieuwe activiteit op het online-invulformulier aangeven.

Stoppen met een activiteit (waar het nu aan mee doet)

Wilt uw kind stoppen met een activiteit? U kunt dit dan aangeven op het invulformulier op de website.

Dagen waarop de activiteiten worden aangeboden en prijzen

De dagen, tijden en prijzen waarop de activiteiten worden aangeboden staan opnieuw vast. Bekijk daarvoor het overzicht dat per 3 maart op de website verschijnt.

Aanmeldperiode

Aanmelden gaat enkel via de website tussen 3 en 9 maart. U kunt duidelijk op de BSA pagina van de website www.bswittetulp.nl het aanbod, de dagen en de prijzen van de BSA voor de 2e periode van dit schooljaar vinden. Aanmeldingen na de deadline worden niet meer geaccepteerd.

Voorwaarden

Kinderen kunnen zich elke periode voor 4 clubactiviteiten aanmelden. De keuzes kunt u op het invulformulier aangeven. We ontvangen graag ook per activiteit uw kind’s motivatie om mee te doen. Praat hier over met uw kind. Hou bij het aanmelden zelf rekening met gelijke tijden van eventuele broertjes of zusjes. Als u bijzonderheden of andere voorkeuren heeft die belangrijk zijn om te vermelden, geef dat alstublieft aan op het formulier dan houden wij daar rekening mee.

Start van de activiteiten

De activiteiten gaan dit jaar pas door bij genoeg aanmeldingen! Voor meer informatie over deze clubactiviteiten, wat u ervan kunt verwachten en wat er van uw kind wordt verwacht kunt u op de website lezen. U krijgt op 17 maart een bevestigend bericht per mail of uw kind geplaatst is en op welke dag het start. Tevens zal de indeling vanaf die dag te vinden zijn op de website en op het bord bij de ingang van de school.

Meedoen aan een sportactiviteit

Zoals u weet organiseren we ook sportactiviteiten op Basisschool Witte Tulp. Indien uw kind daarvoor wordt aangemeld kan het zijn dat uw kind daarbij ingedeeld wordt in een tweede groep. We willen u eraan herinneren dat we dit jaar geen tussentijdse opvang aanbieden aan uw kind. We vragen u daarom rekening te houden met het tussentijds ophalen en brengen van uw kind.

Tafeltennis op donderdag

Indien uw kind op donderdag Tafeltennis heeft in het 2e uur (16.15 uur – 17.15 uur) kunt u wel ervoor kiezen om uw kind aan te melden voor de activiteit Kunst van het vliegen: Bouw je eigen Drone! U krijgt dan een korting van 7,50 op de prijs. U betaalt dan 22,50 voor beide activiteiten. De activiteit is om 16.00 uur afgelopen en uw kind kan daarna direct deelnemen aan Tafeltennis. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u deze richten tot Dave Emanuelson, de afdelingsleider Talentontwikkeling en coördinator van de buitenschoolse activiteiten.

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dave Emanuelson
Afdelingsleider Talentontwikkeling & Excellentie
Basisschool Witte Tulp

[ 020-8114296 ][ bsa@bswittetulp.nl ]