Onderwijs

Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs, zodat het een goede ontwikkeling doormaakt. Een goed ontwikkelde persoon zal ambitieus zijn in het leveren van prestaties. Cognitief sterke leerlingen moeten het beste uit zichzelf halen. Zij streven ernaar om de beste professoren, advocaten of artsen van de toekomst te worden. Leerlingen die cognitief minder sterk zijn, maar met de hand beter werk leveren, zijn de beste bouwvakkers, loodgieters, arbeiders van de toekomst. Niemand is overbodig, iedereen is nodig in de samenleving. Het is voor ons dan ook de uitdaging om dat podium aan elk kind te bieden ongeacht diens capaciteiten.

De leerkracht is naast een onderwijzer ook een rolmodel. Voor zowel de leerlingen als de ouders. Basisschool Witte Tulp biedt de juiste faciliteiten en aandacht aan de leerlingen. Daarom verwachten onze leerkrachten veel van de leerlingen. En de directie veel van de leerkrachten. De leerkrachten van Basisschool Witte Tulp blijven zich voortdurend ontwikkelen om zo de onderwijskwaliteit hoog te houden. De school wil de leerlingen toerusten met de competenties waarmee zij hun omgeving kunnen benaderen op basis van vertrouwen, interesse, tolerantie en respect. De leerkrachten zijn hierbij de spil.

Ouders hebben een doorslaggevende rol in het onderwijssucces van hun kinderen. Het resultaat van onderwijs en opvoeding is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de ouders en de school. De ouders worden nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken. Hun grote rol in de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen wordt onderstreept en er worden heldere mondelinge en schriftelijke afspraken gemaakt over de rol van de school, de leraren en de rol van de ouders. De vertrouwensrelatie tussen ouders en het onderwijsteam is voor onze school erg belangrijk.

De ontwikkeling van leerlingen en de onderwijsresultaten worden optimaal in een omgeving waarin de leerlingen zichzelf gekend en erkend weten, waar er onder leerlingen en tussen leerlingen en leraren wederzijds vertrouwen is om samen resultaten te bereiken. Leerlingen verschillen in capaciteiten en talenten. De leerkrachten willen van alle kinderen hun capaciteiten en talenten uitdagen en helpen ontwikkelen.