De essentie/basisvaardigheden

Basisschool De Wereldburger geeft extra aandacht aan de kernvakken taal- en rekenen. De school doet er alles aan om een stevige basis te leggen voor een goede taalontwikkeling bij haar leerlingen. Naast de aandacht die er in de lessen wordt gegeven, krijgt Nederlands extra aandacht doordat het integraal verweven wordt in alle lessen. Behalve het leeskwartier (zie beneden), werken kinderen vanaf groep 4 met de methode “Taal Actief”. In deze methode wordt onder meer gewerkt aan de woordenschat. Basisschool De Wereldburger werkt ook met andere middelen aan de woordenschat van leerlingen. Zo worden alle voorwerpen in het schoolgebouw gelabeld, woordkaarten worden voorzien van het woord en de afbeelding die bij elk thema horen in alle groepen op te hangen en woorden in woordclusters aan te bieden. Woordclusters zijn woorden die in een bepaalde relatie tot elkaar staan. Om de taalontwikkeling bij de leerlingen te stimuleren, spreken we binnen de school alleen Nederlands met elkaar.

In de groepen 1 en 2 wordt aandacht besteed aan het voorbereidend rekenen aan de hand van de methode “Wizwijs”. Hierbij komen voornamelijk begrippen als meer, minder, evenveel, eerste en laatste aan bod. Deze kennis legt een basis voor het rekenonderwijs vanaf groep 3. Vanaf groep 3 gebruiken wij de nieuwe versie van de realistische rekenmethode “Pluspunt”. De methode kent reken- en projecttaken. Binnen de rekentaken is de rekenlijn uitgewerkt met inbegrip van toepassingen, hoofdrekenen en cijferen. Bij de projecttaken speelt interactie een grote rol en worden reken- en wiskunde-activiteiten, zoals ruimtelijke oriëntatie, meten, tijd en geld aangeboden.