Engels vanaf groep 3

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen Engelse les. In de onderbouw zal het Engels vooral met liedjes en verhalen aangeboden worden. Ook wordt er aandacht besteed aan onderwerpen uit het dagelijkse leven, die de interesse hebben van de kinderen, zoals iemand begroeten, school, vakantie, huisdieren, boodschappen doen etc.

Kinderen die de Engelse taal al aardig onder de knie hebben kunnen ieder jaar in mei meedoen met het Cambridge examen die wordt gehouden op onze school. Zij kunnen dan certificaten behalen voor luisteren, schrijven en spreken.