Extra lessen

De extra lessen worden gegeven aan leerlingen vanaf groep 3. Deze lessen zijn op woensdagmiddag van 12.45 tot 13.45 uur. De extra lessen worden gegeven in groepjes van maximaal 10 leerlingen, de leerkracht nodigt de kinderen hiervoor via de ouders uit. Alle kinderen uit elke groep komen elk schooljaar in aanmerking voor een periode extra les. We organiseren het zo dat er voor alle leerlingen een programma wordt aangeboden op hun eigen niveau.

Dit schooljaar zijn er twee blokken van zeven weken extra les. U ontvangt de data via een brief van de leerkracht van uw kind.