Huiswerkbeleid

De leerlingen krijgen wekelijks een huiswerkmap mee met huiswerk en een leeslijst. U kunt de huiswerkmap inleveren bij de leerkracht van uw kind. De kinderen krijgen vanaf groep 2 huiswerk (zie voor meer informatie de schoolgids).