Positieve benadering

Kinderen hebben behoefte aan een gezonde en positieve leeromgeving om tot goede resultaten te komen. De school acht het van cruciaal belang dat leerlingen zich op hun gemak voelen en voldoende persoonlijke aandacht krijgen om tot een maximale ontwikkeling te komen.

De school biedt hiervoor een leerlinggerichte aanpak. Dit betekent dat iedere leerling uniek is en daardoor een passende aanpak aangeboden krijgt. Een positief zelfbeeld is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Leerkrachten oefenen grote invloed uit op de wijze waarop een kind zichzelf ervaart. De leerkrachten zien het positieve in een kind en benaderen deze ook positief.

Door deze positieve benadering voelen kinderen zich veilig en groeit hun zelfvertrouwen. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor zichzelf en hun omgeving.