Jump-in

logo_jump-inJump-in is een programma dat helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van onze leerlingen en zo overgewicht te voorkomen.

Gezond eten en drinken
Binnen Jump-in is een belangrijk doel om leerlingen gezond te eten en te drinken aan te leren. Concreet betekent dit dat er er duidelijke regels en afspraken met ouders en leerlingen zijn over wat wel en niet gedronken en gegetenwordt op de verschillende eetmomenten onder schooltijd:

 • het 10-uurtje: water (of melk of thee zonder suiker) en groenten en fruit (en / of één bruine boterham).
 • de lunch: brood (bruin/ volkoren) evt. aangevuld met groente en/of fruit.Evt. een andere gezonde maaltijd en water (of melk of thee zonder suiker).
 • traktaties: afspraken over verantwoorde traktaties.
 • bijzondere gelegenheden: ook hier verantwoorde keuzes maken.

De Jump-in Coach helpt de school bij het invoeren van een voedingsbeleid en verschillende activiteiten en middelen die kunnen worden ingezet tijdens de invoering hiervan om leerlingen, ouders en docenten te betrekken.

Bewegingsonderwijs
Jump-in stimuleert dat scholen kwalitatief en voldoende bewegingsonderwijs aanbieden voor hun leerlingen. Gymlessen zijn essentieel zodat kinderen kennismaken met verschillende beweegvormen en beweegvaardigheden aanleren. Doelstelling van de gemeente Amsterdam is dat:

 • Groepen 1 en 2 dagelijks 45 minuten bewegingsonderwijs krijgen, waarvan 2 x 45 minuten per week van een bevoegde vakleerkracht. Voor de groepen 3 t/ m 8 is het doel 2 x 45 minuten per week gymles door een bevoegde vakleerkracht.

Buitenspelen
Een Jump-in school draagt bij aan het actief buitenspelen van leerlingen tijdens schooltijd. Wanneer alle leerlingen een goede actieve pauze hebben, draagt dat niet alleen bij aan voldoende beweging, maar zijn leerlingen daarna ook geconcentreerder in de les en ontstaan er minder ruzies op het plein. Voor het bereiken van deze doelen maken we binnen Jump-in gebruik van de effectieve interventie PLAYgrounds van de ALO (i.s.m. Vumc).

Sport en bewegen
Met behulp van de Beweegmanager wordt elke leerling op de basisschool de mogelijkheid gegeven om te kunnen sporten en te bewegen op zijn/haar niveau. Leerlingen ontwikkelen zich hierdoor niet alleen fysiek, maar ook op cognitief en sociaal vlak zijn er resultaten. Concrete acties op dit doel zijn:

 • Het signaleren welke kinderen inactief zijn en begeleiden naar passend aanbod.
 • Een overzicht hebben van de sport- en beweegmogelijkheden in de omgeving en kinderen stimuleren daar gebruik van te maken en/of lid te worden van een sportvereniging of andere sport- en beweegaanbieder.
 • Faciliteren van sport- en beweegaanbod op de school.

Motorische ontwikkeling
Binnen Jump-in is het belangrijk een passend aanbod te creëren voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Signaleren en handelen in een vroeg stadium betekent minder uitval op latere leeftijd. Afhankelijk van de eventuele motorische ontwikkelingsachterstand van een kind zijn verschillende concrete acties vanuit Jump-in mogelijk. Dit kan gaan om preventief aanbod waarbij leerlingen in kleiner groepsonderwijs weer plezier in het bewegen aanleren (“Gym+”), om passende Motorische Remedial Teaching (MRT) les, of om passende doorverwijzing naar zorg bij een psychische of neurologische oorzaak van de motorische achterstand.

Signaleren over- en ondergewicht
Behalve alle preventieve doelstellingen binnen Jump-in is het ook van belang om tijdig over- en ondergewicht te kunnen signaleren bij kinderen. Hierom wordt school allereest indien nodig geholpen om goede afspraken over signaleren, verwijzen en terugkoppeling van kinderen met onder- en overgewicht te maken. Bovendien, wordt er op school een extra meet- en weegmoment van de JGZ voor leerlingen van groep 4 mogelijk gemaakt om zo vroegtijdig mogelijk ontwikkelend overgewicht op te sporen naar passende zorg te begeleiden.

Amsterdamse doelen Gezond Gewicht
Gezond gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde omgeving moet de normale situatie zijn voor alle Amsterdamse kinderen. Om dit te bereiken heeft het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in overleg met experts uit verschillende disciplines 8 Amsterdamse doelen Gezond Gewicht voor gezonde scholen geformuleerd om zo een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. Deze doelen zijn het uitgangspunt van Jump-in:

 1. Gezondheid staat permanent op de agenda
 2. De school en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen
 3. De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk
 4. Er is voldoende gymles door een vakleerkracht
 5. De school stimuleert actief buitenspelen
 6. De school stimuleert sport- en beweegdeelname
 7. De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt voor passende begeleiding
 8. De zorgstructuur en verwijzing naar passend aanbod voor kinderen met over- of ondergewicht is adequaat

Waarom Jump-in?
In Amsterdam hebben 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Daarom zet de gemeente flink in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen, met als doel: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd.

Alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. Dat is de missie van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Meer weten? Bezoek de website van Gemeente Amsterdam Jump-in: website Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht