Visie

Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs, zodat het een goede ontwikkeling doormaakt. Elk kind heeft recht op dezelfde kansen. Elk kind heeft recht op de begeleiding die bij hem of haar past. Wij kijken naar de behoeftes van elk kind. Een goed ontwikkeld persoon zal ambitieus zijn in het leveren van prestaties en warm in de omgang met anderen. De school wil haar leerlingen daarom toerusten met de competenties waarmee zij hun omgeving kunnen benaderen op basis van vertrouwen, interesse, tolerantie en respect. De leerkracht is hierbij de spil. De leerkracht is naast een onderwijzer bij ons namelijk ook een rolmodel. Voor zowel de leerlingen als de ouders. De leerkrachten blijven zich bij ons op school voortdurend ontwikkelen om zo de onderwijskwaliteit hoog te houden. Zij worden hierin gesteund door een uitgebreid zorgteam. De schoolomgeving van de leerling is bij ons veilig en een omgeving waarin de leerling zichzelf gekend en erkend voelt, waar er onder leerlingen en tussen leerlingen en leraren wederzijds vertrouwen is om samen resultaten te bereiken. Ouders hebben in onze optiek een doorslaggevende rol in dit onderwijssucces. De ouders van onze kinderen worden dan ook nadrukkelijk bij ons onderwijs betrokken. Het resultaat is kwalitatief onderwijs en een gedegen opvoeding voor elk kind. Dit is de verantwoordelijkheid die wij voelen.

Missie

Het basisonderwijs dient als voorbereiding op vruchtbare prestaties in het voortgezet onderwijs. De school streeft er naar om het beste uit haar leerlingen (én leerkrachten) te halen. Onder meer de toewijding en inzet van de leerkracht moeten resulteren in schoolresultaten waar leerlingen, school en ouders trots op kunnen zijn. Leerlingen die zich vertrouwd voelen met hun schoolomgeving zullen zich gesterkt voelen om optimaal te presteren. Dit geldt voor de reguliere vakken als taal en rekenen, daarbij biedt de school tevens een stap richting de ontwikkeling van bepaalde talenten van de leerling. Door in ruime mate aandacht te besteden aan bijvoorbeeld kunst, cultuur, wetenschap, natuur en sport dient de school als broedplaats voor de creatieve en ambitieuze scholier.