Ouders

Ouderbetrokkenheid heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Het effect is zelfs sterker dan het effect van het onderwijs! Basisschool De Wereldburger vindt dat ouders de belangrijke opdracht hebben om bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij hebben als mede-docenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school. De school organiseert daarvoor bijeenkomsten om ouders voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context, zodat ouders deze rol nog beter kunnen nemen. Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders. Door de ouders en school wordt na wederzijds akkoord de samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en plichten opgenomen.

Er worden ouderbijeenkomsten gehouden om zo de ouders in de school te betrekken. Ook kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten zoals; schoolreisjes, feestvieringen, projecten etc.

Wij organiseren verschillende activiteiten voor onze ouders o.a. themaochtenden, koffieochtenden, voorlichtingen en ouderavonden maar ook sportactiviteiten om ouderbetrokkenheid op onze school te vergroten. Door een goede samenwerking en door wederzijdse betrokkenheid kunnen zowel ouders als wij betere ontwikkelingskansen voor onze kinderen creëren. Wij werken met verschillende instrumenten om ouders op de hoogte te brengen van hun aanbod aan activiteiten. Binnen onze school wordt er gewerkt met een kalender waarin de activiteiten voor het hele schooljaar staan vermeld. Een elektronische app is in ontwikkeling. Daarnaast heeft de school mondeling contact met ouders, geven we brieven mee met de leerlingen en delen we iedere eerste dag van de maand de nieuwsbrief uit.